Pedagogisk perkusjon til skole og barnehage

Orffinstrumenter og pedagogisk perkusjon aktiviserer barna til spill, skapende aktivitet og lytting. Gjennom felles musisering skapes det gode opplevelser og trivsel – perfekt for barnehager og skoler.

20% rabatt på alle djember i september!

Fiks ferdige løsninger

Komplett musikkrompakke

Denne musikkrompakken inneholder alt man kan drømme om innen pedagogisk perkusjon for skole og barnehage.

Blokkfløyte 5 orffinstrumenter.no

Blokkfløyte-avtale​

Blokkfløyter er forbruksvarer og må derfor bestilles inn på nytt for hvert skoleår. Nå kan dette forenkles ved å tegne et abonnement.

Vår tilnærming

Carl Orff og Orff-Schulverk

Carl Orff var en tysk komponist og musikkpedagog som gikk inn for en undervisning sentrert om eleven og elevens forutsetninger. Mange innen skole og barnehage kjenner til begrepet «Orff-instrumenter», som er xylofoner, blokkfløyter, klokkespill, maracas og mer.

Det viktigste Carl Orff etterlot seg var Orff-Schulwerk, et pedagogisk konsept for grunnopplæring innen musikk og bevegelse som har blitt spredt over hele verden i over tretti land. Orff sin pedagogikk har hatt en betydelig innvirkning på musikalsk utdanning for barn rundt om i verden i over femti år.

Siste fra bloggen

Djember i klasserom - Orffinstrumenter.no

Trommereisen gjennom Afrika

Orff-instrumenter i skolen: Hva forskningen forteller om deres påvirkning på elevenes ferdigheter i andre skolefag

En del av Oktavo AS

Skandinavisk leverandør av pedagogiske musikkinstrumenter og læringsverktøy til grunnskolen.

Pianoklassen er et pianobasert læringsverktøy for barneskolen. I vår nettbaserte læringsportal opplever elevene mestring gjennom enkelt pianospill på en gøyal og intuitiv måte

Skoleukulele har komplette ukulelepakker for musikktimene. Våre ferdig sammensatte skolepakker inneholder alt du trenger for å komme i gang med ukulele på skolen din