Vi feirer Black November - 30% rabatt på alle varer!

Stavspill

Stavspill og melodiske slaginstrumenter er xylofoner, metallofoner og klokkespill. Instrumentene er konstruert med staver som er satt opp på samme måte som et pianoklaviatur. Kromatiske stavspill har både hel- og halvtoner, diatoniske har bare heltoner men kommer ofte med løse halvtonestaver eller halvtonesett. Stavene kan være laget av både tre og metall. Stavspill deles inn i sopran, alt og bass etter størrelsen og hvilket toneleie de er stemt i.

Alle priser er eks. Mva og frakt.