Få mer ut av tilskuddsmidlene - få 15% rabatt på alle produkter i april 🙌

Stavspill

Stavspill og melodiske slaginstrumenter er xylofoner, metallofoner og klokkespill. Instrumentene er konstruert med staver som er satt opp på samme måte som et pianoklaviatur. Kromatiske stavspill har både hel- og halvtoner, diatoniske har bare heltoner men kommer ofte med løse halvtonestaver eller halvtonesett. Stavene kan være laget av både tre og metall. Stavspill deles inn i sopran, alt og bass etter størrelsen og hvilket toneleie de er stemt i.

Alle priser er eks. Mva og frakt.